AP-12309
2,000,000,000đ
71 m2
Đông Nam
AP-12302
1,600,000,000đ
100 m2
không Xác Định
AP-12263
1,350,000,000đ
77 m2
không Xác Định
AP-12246
1,280,000,000đ
75 m2
Đông
AP-12218
1,320,000,000đ
90 m2
Tây
AP-12217
3,051,000,000đ
169 m2
không Xác Định
AP-12147
1,875,000,000đ
150 m2
không Xác Định