ap-13707
4,600,000,000đ
200 m2
không Xác Định
AP-13128
7,900,000,000đ
1,000 m2
Nam