AP-12268
2,100,000,000đ
86 m2
Nam
ap-12002
2,150,000,000đ
25 m2
không Xác Định
AP-11964
Thỏa thuận
200 m2
Nam
ap-10498
Thỏa thuận
120 m2
Đông Nam
ap-10280
850,000,000đ
200 m2
Đông
AP-10189
Thỏa thuận
200 m2
không Xác Định
AP-8600
2,150,000,000đ
168 m2
không Xác Định
AP-7040
1,450,000,000đ
100 m2
Đông