ap-12282
Thỏa thuận
60 m2
Bắc
ap-12265
Thỏa thuận
102 m2
Bắc
AP-12216
2,800,000,000đ
120 m2
Nam
AP-12145
Thỏa thuận
105 m2
Đông
ap-12014
Thỏa thuận
96 m2
Tây
AP-11997
Thỏa thuận
92 m2
Nam
ap-11912
1,400,000,000đ
60 m2
không Xác Định
AP-11879
Thỏa thuận
102 m2
không Xác Định
AP-11873
1,770,000,000đ
102 m2
Bắc
ap-11795
2,650,000,000đ
75 m2
không Xác Định