ap-13096
2,290,000,000đ
126 m2
Tây Nam
AP-12273
Thỏa thuận
108 m2
Đông Nam
AP-12231
600,000,000đ
52 m2
Đông Bắc
ap-12166
Thỏa thuận
86 m2
không Xác Định
AP-11852
540,000,000đ
79 m2
Đông Bắc
AP-11849
550,000,000đ
79 m2
Đông Bắc
AP-11848
1,211,000,000đ
173 m2
Tây Bắc