AP-12273
Thỏa thuận
108 m2
Đông Nam
AP-12231
600,000,000đ
52 m2
Đông Bắc
ap-12166
Thỏa thuận
86 m2
không Xác Định
AP-11852
540,000,000đ
79 m2
Đông Bắc
AP-11849
550,000,000đ
79 m2
Đông Bắc
AP-11848
1,211,000,000đ
173 m2
Tây Bắc
AP-10766
550,000,000đ
79 m2
Đông Bắc
AP-10727
1,400,000,000đ
84 m2
Đông Nam
AP-10644
Thỏa thuận
100 m2
không Xác Định
AP-10608
Thỏa thuận
100 m2
không Xác Định
ap-10209
864,000,000đ
108 m2
Đông Bắc
ap-10111
Thỏa thuận
360 m2
Đông Bắc
ap-10095
Thỏa thuận
126 m2
không Xác Định
AP-10091
Thỏa thuận
155 m2
Đông Bắc