AP-12278
Thỏa thuận
160 m2
Đông
AP-12276
Thỏa thuận
108 m2
Tây Bắc
AP-12271
2,150,000,000đ
67 m2
Tây Bắc
AP-12264
3,217,500,000đ
117 m2
không Xác Định
AP-12257
1,600,000,000đ
75 m2
Tây Bắc
ap-12250
Thỏa thuận
75 m2
Tây Nam
AP-12213
3,131,000,000đ
101 m2
Đông
AP-12143
710,000,000đ
72 m2
không Xác Định
AP-12071
3,441,600,000đ
95 m2
Đông Nam
ap-12053
7,800,000,000đ
367 m2
Tây Nam
ap-12049
2,775,000,000đ
150 m2
Tây Nam