ap-6745
1,800,000,000đ
300 m2
không Xác Định
ap-6744
Thỏa thuận
35 m2
không Xác Định
ap-3701
1,250,000,000đ
600 m2
Tây Nam
ap-2360
500,000,000đ
90 m2
không Xác Định
ap-2287
1,200,000,000đ
4,000 m2
không Xác Định
ap-126
3,500,000,000đ
m2
không Xác Định