ap-13069
1,150,000,000đ
700 m2
Đông Nam
AP-13006
3,500,000,000đ
900 m2
không Xác Định
AP-12349
Thỏa thuận
125 m2
Đông
AP-12346
Thỏa thuận
1,620 m2
không Xác Định
ap-6745
1,800,000,000đ
300 m2
không Xác Định
ap-6744
Thỏa thuận
35 m2
không Xác Định
ap-3701
1,250,000,000đ
600 m2
Tây Nam
ap-2360
500,000,000đ
90 m2
không Xác Định
ap-2287
1,200,000,000đ
4,000 m2
không Xác Định
ap-126
3,500,000,000đ
m2
không Xác Định