AP-9828
2,640,000,000đ
132 m2
không Xác Định
ap-7423
3,200,000,000đ
250 m2
không Xác Định
ap-5357
Thỏa thuận
103 m2
không Xác Định
AP-5158
1,250,000,000đ
103 m2
không Xác Định
ap-3946
2,000,000,000đ
95 m2
không Xác Định
ap-3945
2,000,000,000đ
95 m2
không Xác Định
ap-3776
Thỏa thuận
100 m2
không Xác Định
ap-2419
Thỏa thuận
200 m2
không Xác Định
ap-2292
Thỏa thuận
190 m2
không Xác Định