ap-12725
2,800,000,000đ
80 m2
không Xác Định
ap-12548
3,100,000,000đ
180 m2
không Xác Định
ap-12482
2,420,000,000đ
110 m2
Tây Nam
AP-12321
Thỏa thuận
300 m2
Đông
AP-12230
Thỏa thuận
109 m2
Tây Bắc
ap-12205
36,000,000,000đ
2,600 m2
không Xác Định
AP-12048
1,460,000,000đ
75 m2
không Xác Định