AP-12230
Thỏa thuận
109 m2
Tây Bắc
ap-12205
36,000,000,000đ
2,600 m2
không Xác Định
AP-12048
1,460,000,000đ
75 m2
không Xác Định
AP-12013
1,090,000,000đ
70 m2
Bắc
AP-11998
Thỏa thuận
80 m2
Tây
AP-11836
4,200,000,000đ
68 m2
Đông Nam
AP-11822
1,250,000,000đ
77 m2
không Xác Định
ap-11819
1,070,000,000đ
99 m2
Đông
ap-11805
6,500,000,000đ
150 m2
Đông
ap-11793
2,350,000,000đ
75 m2
không Xác Định
ap-10771
1,800,000,000đ
75 m2
Bắc
ap-10760
3,950,000,000đ
57 m2
Đông
AP-10709
1,800,000,000đ
75 m2
Bắc
ap-10630
Thỏa thuận
100 m2
Nam