AP-13725
2,650,000,000đ
75 m2
không Xác Định
ap-13588
Thỏa thuận
65 m2
không Xác Định