AP-12524
1,600,000,000đ
136 m2
Đông Bắc
AP-11796
1,050,000,000đ
100 m2
Tây Bắc
AP-10010
27,500,000,000đ
25,000 m2
không Xác Định
ap-9955
5,000,000,000đ
4,300 m2
không Xác Định
ap-7462
Thỏa thuận
30,000 m2
không Xác Định
AP-7436
860,000,000đ
150 m2
không Xác Định
AP-7405
750,000,000đ
161 m2
không Xác Định
ap-7071
25,000,000,000đ
25,000 m2
không Xác Định
ap-6783
1,200,000,000đ
329 m2
Đông Nam
AP-6753
24,000,000,000đ
20,000 m2
không Xác Định