AP-12359
Thỏa thuận
200 m2
Đông Bắc
AP-12357
Thỏa thuận
104 m2
Đông Nam
AP-12329
Thỏa thuận
63 m2
Tây Bắc
ap-12314
1,150,000,000đ
111 m2
Tây Nam
AP-12295
1,762,250,000đ
132 m2
Tây Bắc
AP-12259
1,950,000,000đ
206 m2
Tây Bắc
AP-12239
1,762,250,000đ
132 m2
Tây Bắc
ap-11984
Thỏa thuận
60 m2
Đông Bắc
ap-11971
Thỏa thuận
285 m2
Tây
AP-10272
16,000,000,000đ
8,800 m2
không Xác Định
ap-10253
14,400,000,000đ
8,000 m2
không Xác Định
AP-10177
2,242,500,000đ
299 m2
Tây
AP-10175
1,110,000,000đ
148 m2
không Xác Định
AP-10120
1,666,000,000đ
196 m2
không Xác Định
ap-9987
Thỏa thuận
116 m2
không Xác Định
ap-9804
Thỏa thuận
175 m2
không Xác Định