ap-13013
680,000,000đ
m2
không Xác Định
AP-12557
Thỏa thuận
67 m2
Tây Nam
ap-12487
Thỏa thuận
70 m2
không Xác Định
AP-12451
Thỏa thuận
305 m2
Đông Nam
AP-12360
1,330,000,000đ
107 m2
Bắc
AP-12338
930,000,000đ
63 m2
Đông Nam