ap-13848
965,000,000đ
64 m2
không Xác Định
AP-13530
2,180,000,000đ
120 m2
không Xác Định