ap-11931
Thỏa thuận
210 m2
Đông
AP-11902
1,100,000,000đ
108 m2
Bắc
AP-11900
1,782,000,000đ
132 m2
không Xác Định
AP-11898
960,000,000đ
100 m2
Đông Nam
AP-11825
890,000,000đ
98 m2
không Xác Định
ap-11812
850,000,000đ
100 m2
Bắc
AP-10700
1,050,000,000đ
125 m2
Tây
AP-10577
Thỏa thuận
900 m2
không Xác Định
ap-10462
Thỏa thuận
81 m2
không Xác Định
AP-10439
Thỏa thuận
106 m2
không Xác Định