AP-10725
Thỏa thuận
117 m2
không Xác Định
AP-9892
620,000,000đ
130 m2
không Xác Định
AP-9808
1,250,000,000đ
62 m2
không Xác Định
ap-5308
150,000,000đ
48 m2
không Xác Định
ap-5304
950đ
48 m2
Đông