ap-14054
3,800,000,000đ
188 m2
không Xác Định
AP-12326
2,520,000,000đ
94 m2
không Xác Định
AP-12141
Thỏa thuận
100 m2
không Xác Định
AP-11980
2,000,000,000đ
100 m2
không Xác Định
ap-10518
Thỏa thuận
181 m2
không Xác Định
ap-10451
Thỏa thuận
m2
không Xác Định
AP-10176
720,000,000đ
109 m2
Đông Bắc
ap-10161
Thỏa thuận
160 m2
Tây Bắc
AP-9973
1,700,000,000đ
200 m2
Tây Bắc
AP-9936
Thỏa thuận
320 m2
không Xác Định
AP-9792
Thỏa thuận
154 m2
không Xác Định
AP-9772
Thỏa thuận
100 m2
Đông Nam
AP-9744
Thỏa thuận
m2
không Xác Định
AP-9731
Thỏa thuận
360 m2
không Xác Định
ap-8702
Thỏa thuận
200 m2
không Xác Định