AP-12527
Thỏa thuận
m2
không Xác Định
ap-10610
1,850,000,000đ
165 m2
không Xác Định