AP-12243
795,000,000đ
88 m2
Tây Bắc
ap-12242
810,000,000đ
93 m2
Tây Bắc
ap-10772
1,900,000,000đ
200 m2
không Xác Định
AP-9935
Thỏa thuận
200 m2
không Xác Định
AP-9881
Thỏa thuận
200 m2
không Xác Định
AP-9807
Thỏa thuận
200 m2
không Xác Định
AP-9793
620,000,000đ
144 m2
không Xác Định
ap-7386
1,200,000,000đ
140 m2
không Xác Định
ap-7079
960,000,000đ
300 m2
không Xác Định