AP-12243
795,000,000đ
88 m2
Tây Bắc
ap-12242
810,000,000đ
93 m2
Tây Bắc
ap-10772
1,900,000,000đ
200 m2
không Xác Định