AP-12403
Thỏa thuận
360 m2
không Xác Định
AP-7015
2,520,000,000đ
420 m2
không Xác Định
ap-3826
Thỏa thuận
463 m2
không Xác Định