AP-12609
980,000,000đ
247 m2
không Xác Định
AP-12537
Thỏa thuận
82 m2
Bắc