ap-11799
1,500,000,000đ
50 m2
Đông Bắc
ap-11788
1,500,000,000đ
12 m2
Tây Nam
ap-10469
1,450,000,000đ
48 m2
không Xác Định
AP-10448
Thỏa thuận
48 m2
không Xác Định