NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 190m2
Đường : 9m
Giá : 1.55 tỷ
Diện tích : 135m2
Đường : 9m
Giá : 2.18 tỷ
Diện tích : 193m2
Đường : 3m
Giá : 7 tỷ
Diện tích : 876m2
Đường : m
Giá : 900 triệu
Diện tích : 48m2
Đường : m
Giá : 1.50 tỷ
Diện tích : 135m2
Đường : 6m
Giá : 1.70 tỷ
Diện tích : 150m2
Đường :
Giá : 2.30 tỷ
Diện tích : 150m2
Đường :
Giá : 1.22 tỷ
Diện tích : 129m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 150m2
Đường :
Giá : 6.50 triệu
Diện tích : 200m2
Đường :
Giá : 1.63 tỷ
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : 900 triệu
Diện tích :
Đường :
Giá : 550 triệu
Diện tích :
Đường :
Giá : 900 triệu
Diện tích : 250m2
Đường :
Giá : 4 triệu
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 198m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : 1.91 tỷ
Diện tích : 457m2
Đường :
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 200m2
Đường :
Giá : 3.29 tỷ
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : 4 tỷ
Diện tích : 400m2
Đường :
Giá : 500 triệu
Diện tích : 100m2
Đường :
Giá : 650 triệu
Diện tích : 150m2
Đường :