ap-12417
6,500,000đ
200 m2
không Xác Định
AP-12012
1,630,000,000đ
100 m2
Đông Nam
AP-10387
900,000,000đ
m2
không Xác Định
ap-10320
550,000,000đ
m2
không Xác Định
ap-10188
900,000,000đ
250 m2
Đông Bắc
ap-9818
Thỏa thuận
198 m2
không Xác Định
AP-8569
1,919,400,000đ
457 m2
không Xác Định
AP-7153
1,400,000,000đ
200 m2
không Xác Định
ap-6983
4,000,000đ
100 m2
Tây Bắc