NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 63m2
Đường : m
Giá : 3.23 tỷ
Diện tích : 60m2
Đường : 15m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 82m2
Đường : m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 77m2
Đường : 5m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 89m2
Đường : 5m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 70m2
Đường : 4.5m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 63m2
Đường : 4m
Giá : 2.09 tỷ
Diện tích : 104m2
Đường : 5m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 60m2
Đường : m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 85m2
Đường : m
Giá : 4.50 tỷ
Diện tích : 107m2
Đường : 13m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 87m2
Đường : m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 200m2
Đường : 6m
Giá : 15 triệu
Diện tích : 75m2
Đường : 12m
Giá : 1.05 tỷ
Diện tích : 100m2
Đường : m
Giá : 750 triệu
Diện tích : 150m2
Đường : 2.5m
Giá : 1.60 tỷ
Diện tích : 70m2
Đường : 3m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 180m2
Đường : m
Giá : 11 tỷ
Diện tích : 361m2
Đường : 21m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 200m2
Đường : 6m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 70m2
Đường : 3.4m
Giá : 2.38 tỷ
Diện tích : 92m2
Đường : 9m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 64m2
Đường : 2.9m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 75m2
Đường : 32m