NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : 15 triệu
Diện tích : 75m2
Đường : 12m
Giá : 1.05 tỷ
Diện tích : 100m2
Đường : m
Giá : 750 triệu
Diện tích : 150m2
Đường : 2.5m
Giá : 1.60 tỷ
Diện tích : 70m2
Đường : 3m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 180m2
Đường : m
Giá : 11 tỷ
Diện tích : 361m2
Đường : 21m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 200m2
Đường : 6m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 70m2
Đường : 3.4m
Giá : 2.38 tỷ
Diện tích : 92m2
Đường : 9m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 64m2
Đường : 2.9m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 75m2
Đường : 32m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 40m2
Đường : m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 173m2
Đường : m
Giá : 1.85 tỷ
Diện tích : 90m2
Đường : 3m
Giá : 1.17 tỷ
Diện tích : 54m2
Đường : 3m
Giá : 1.15 tỷ
Diện tích : 62m2
Đường : 3m
Giá : 1.05 tỷ
Diện tích : 64m2
Đường : 5m
Giá : 2.28 tỷ
Diện tích : 106m2
Đường : 3m
Giá : 2.55 triệu
Diện tích : 95m2
Đường : 5.88m
Giá : 2.45 tỷ
Diện tích : 107m2
Đường : 4m
Giá : 1.08 tỷ
Diện tích : 69m2
Đường : 5m