NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445
Giá : 1.50 tỷ
Diện tích : 80m2
Đường : 3m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 446000m2
Đường : 25m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 384m2
Đường : 7m
Giá : 5.01 tỷ
Diện tích : 250m2
Đường : 7m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 140m2
Đường : 2.5m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 61m2
Đường : 3.5m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 150m2
Đường : m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích :
Đường : m
Giá : 4.40 tỷ
Diện tích : 100m2
Đường : 37m
Giá : 3.65 tỷ
Diện tích : 57m2
Đường : 37m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 70m2
Đường : 3m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 90m2
Đường : 10m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 64m2
Đường : 3m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 63m2
Đường : 4m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 72m2
Đường : m
Giá : Thỏa thuận
Diện tích : 61m2
Đường : 7.5m