ap-12282
Thỏa thuận
60 m2
Bắc
ap-12014
Thỏa thuận
96 m2
Tây
ap-11912
1,400,000,000đ
60 m2
không Xác Định
AP-11879
Thỏa thuận
102 m2
không Xác Định