AP-12309
2,000,000,000đ
71 m2
Đông Nam
AP-12304
Thỏa thuận
117 m2
Đông Nam
AP-12303
5,520,000,000đ
184 m2
Đông
AP-12289
2,250,000,000đ
205 m2
Đông Bắc
AP-12288
Thỏa thuận
200 m2
Tây Bắc
AP-12287
Thỏa thuận
304 m2
Đông Bắc
AP-12268
2,100,000,000đ
86 m2
Nam
ap-12265
Thỏa thuận
102 m2
Bắc
AP-12264
3,217,500,000đ
117 m2
không Xác Định
AP-12263
1,350,000,000đ
77 m2
không Xác Định
AP-12261
1,032,000,000đ
172 m2
Nam
AP-12260
2,029,500,000đ
369 m2
Tây Bắc
ap-12258
2,288,000,000đ
352 m2
Đông Bắc
ap-12251
1,040,000,000đ
104 m2
Đông
ap-12250
Thỏa thuận
75 m2
Tây Nam
AP-12246
1,280,000,000đ
75 m2
Đông
AP-12245
Thỏa thuận
82 m2
Tây Bắc
ap-12207
Thỏa thuận
120 m2
Tây Bắc