NHÀ ĐẤT AN PHÚ - Hotline : 0358 445 445

Kế hoạch phát triển nhà ở Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

Thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng từ lâu đã được biết đến là một cảng biển lớn nhất miền Bắc, đầu mối giao thông quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Bên cạnh đó, Hải Phòng còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên phong phú với các khu rừng nhiệt đới nguyên sinh, vùng biển rộng và bãi biển đẹp. Với tất cả những tiềm năng vốn có, Hải Phòng sở hữu nhiều thế mạnh thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là đầu tư bất động sản. Nhận thức được tầm quan trọng của nhà ở đối với đời sống và phát triển kinh tế, thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo thực hiện công tác điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở. Trong bài viết này, hãy cùng Nhà đất An Phú tìm hiểu Kế hoạch phát triển nhà ở Hải Phòng giai đoạn 2021-2025.

 1. Chỉ tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025

Theo quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố hải Phòng về việc phê duyệt Điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở thành phố hải Phòng đến năm 2020, năm 2025 và năm 2030 và quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng năm 2022, Các chỉ tiêu phát triển nhà ở của thành phố năm 2022 và đến năm 2025 như sau:

 1. Hiện trạng nhà ở trên địa bàn thành phố
 1. Kết quả công tác phát triển nhà ở theo dự án
 • Dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2022
 • Dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư: Trong giai đoạn 2021-2022, trên địa bèn thành phố có 3 dự án đầu tư xây dưng nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào sử dụng với quy mô cung ứng khoảng 206.784 m2 sàn, tương ứng 1.382 căn nhà. 

 • Dự án nhà ở xã hội: Giai đoạn 2021-2022, 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có sản phẩm hoàn thành đã đưa vào sử dụng trên địa bàn huyện An Dương với quy mô cung ứng khoảng 82.999 m2 sàn, tương ứng 1.024 căn nhà.

 • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được chấp thuận chủ đầu tư giai đoạn 2021 -2022

Trong giai đoạn 2021-2022, trên địa bàn thành phố có tất cả 26 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng, với tổng quy mô diện tích đất sử dụng là 201,39 ha. 

 • Quỹ đất phát triển nhà ở 

Trong giai đoạn 2021 - 2022, trên địa bàn thành phố Hải Phòng:

 • Về dự án nhà ở thương mại đã chấp thuận 183,58/3.168,9 ha, chiếm 5,8% diện tích đất dành cho phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2021 – 2025 trong điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đã được phê duyệt;
 • Về dự án nhà ở xã hội đã chấp thuận 17,81/55,6 ha, chiếm 32,1% diện tích đất dành cho phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 – 2025 trong điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đã được phê duyệt.
 • Về dự án tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất đã chấp thuận khoảng 128 dự án quy mô 200,31/1.066,7 ha chiếm khoảng 18,8% diện tích đất dành cho phát triển nhà ở dân tự xây giai đoạn 2021-2025 trong điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đã được phê duyệt. 

III. Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 -2025

Gồm 2 nội dung sau:

 1. Bổ sung những yêu cầu đối với khu vực phát triển nhà ở
 2. Điều chỉnh vị trí, khu vực phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021 - 2025
 1. Yêu cầu đối với khu vực phát triển nhà ở 

- Các dự án dự kiến triển khai xác định trong Kế hoạch phát triển nhà ở cần đảm bảo phù hợp với Quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, đủ cơ sở xác định dự án:

+ Đối với khu vực phát triển đô thị: Phù hợp với quy hoạch phân khu được duyệt đối với các đô thị loại IV trở lên và đô thị mới; Phù hợp với Quy hoạch chung được duyệt tại các đô thị loại V; Đảm bảo việc phân bố dân cư và chỉnh trang đô thị; yêu cầu về kiến trúc cảnh quan; ưu tiên phát triển các dự án khu đô thị đồng bộ nhà ở và hạ tầng xã hội, tại các khu vực phường nội thành nội thị và các khu vực dự kiến thành lập phường.

+ Đối với khu vực nông thôn: Phù hợp với Quy hoạch chung nông thôn được duyệt (Quy hoạch các điểm dân cư nông thôn).

+ Hình thành các khu vực Tái định cư, khu đấu giả mới gắn với chỉnh trang đô thị, xen kẹp với dân cư hiện trạng trên cơ sở từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng và nhà ở cho nhân dân trong khu vực.

 1. Vị trí, khu vực phát triển nhà ở
 • Nhà ở thương mại: 

Trong giai đoạn 2021 - 2025 điều chỉnh từ 50 lên 51 dự án tổng quy mô dự kiến là 17.132.585 m2 sàn, dự kiến khả  năng cung ứng giai đoạn 2021-2025 là 9.844.168 m2.

 • Nhà ở xã hội: điêu chỉnh số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã và đang triển khai có sản phẩm trong giai đoạn 2021-2025 từ 19 dự án xuống 16 dự án tổng quy mô dự kiến là 1.776.221 m2 sàn, dự kiến khả năng cung ứng giai đoạn 2021-2025 là 1.197.089 m sàn (bao gồm 14 dự án đang triển khai và 02 dự án đã hoàn thành trong năm 2022).

                                   

 • Nhà ở phục vụ tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất do người dân tự xây dựng: Bổ sung trong giai đoạn 2023-2025, thành phố dự kiến thực hiện 709 vị trí phát triển tái định cư và đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách đấu giá quyền sử dụng đất do người dân tự xây dựng, tổng quy mô khoảng 1.645,36 ha.
 • Xây dựng cải tạo chung cư cũ 

 1. Các chỉ tiêu về nhà ở 
 • Các chỉ tiêu về nhà ở thực hiện giai đoạn 2021 - 2025

Điều chỉnh chỉ tiêu diện tích nhà ở xây dựng mới giai đoạn 2021- 2025 như sau:

Tổng diện tích nhà ở xây dựng mới toàn thành phố giai đoạn 2021-2025 là 19.578.984 m2 sàn, trong đó:

 • Diện tích nhà ở thương mại xây dựng mới là 7.578.984 m2 sàn;
 • Diện tích nhà ở xã hội xây dựng mới là 1.500.000 m2 sàn;
 • Diện tích nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng là 10.500.000 m2 sàn.
 • Tổng diện tích sàn cần đầu tư xây dựng giai đoạn 2021 - 2025 
 • Đối với loại hình nhà ở thương mại: giai đoạn 2021-2025 hoàn thành xây dựng mới 7.578.984 m2 sàn; giai đoạn 2023-2025 dự kiến mời gọi 11.453.904 m2 sàn dự án đầu tư xây dựng (chấp thuận chủ trương đầu tư) để đạt được 50% chỉ tiêu nhà ở thương mại cho giai đoạn 2026-2030;
 • Đối với loại hình nhà ở xã hội: giai đoạn 2021-2025 hoàn thành xây dựng mới 1.500.000 m2 sàn; trong đó giai đoạn 2023-2025 cần mời gọi đầu tư xây dựng mới là 302.911 mẻ sàn tương ứng 5.884 căn nhà để đạt được chỉ tiêu;
 • Đối với loại hình nhà ở công vụ và nhà ở tái định cư: Thành phố không xây dựng quỹ nhà ở công vụ và nhà ở tái định cư. Các đối tượng có nhu cầu nhà ở và thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội sẽ được hỗ trợ mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn có dự án nhà ở xã hội

Hải Phòng: Đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng xây khu nhà ở thương mại

 • Tỷ lệ các loại nhà ở 
 • Nhà ở chung cư: tùy theo quy mô đầu tư dự án được đề xuất nhưng tỷ lệ nhà chung cư không thấp hơn 20% tổng số nhà ở phát triển theo dự án giai đoạn 2021-2025 (bao gồm nhà ở chung cư tại các dự án thương mại và dự án nhà ở xã hội).
 • Nhà ở thấp tầng: tùy theo quy mô đầu tư dự án được đề xuất nhưng tỷ lệ nhà chung cư không cao hơn 80% tổng số nhà ở phát triển theo dự án giai đoạn 2021-2025 (bao gồm nhà ở riêng lẻ do chủ đầu tư xây dựng và nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây dựng trên đất được chuyển quyền sử dụng đất).

 1. Diện tích đất xây dựng các loại nhà ở

Theo kế hoạch, điều chỉnh tổng diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở toàn thành phố trong năm giai đoạn 2021-2025 là 4.291,08 ha, trong đó điều chỉnh diện tích đất xây dựng từng loại nhà ở như sau:

 •  Phát triển nhà ở thương mại: 3.168,86 ha;
 •  Phát triển nhà ở xã hội: 55,56 ha (chưa bao gồm các vị trí phát triển nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong các dự án phát triển nhà ở thương mại theo quy định);
 • Phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng: 1.066,67 ha.
 1. Nguồn vốn phát triển nhà ở 

IV. Ý nghĩa của việc phát triển nhà ở Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

Việc phát triển nhà ở tại Hải Phòng trong giai đoạn 2021-2025 mang lại ý nghĩa to lớn cho sự phát triển bền vững của thành phố này cũng như đáp ứng nhu cầu sống và làm việc của cư dân.

Việc phát triển nhà ở tại Hải Phòng trong giai đoạn 2021-2025 mang lại ảnh hưởng sâu rộng không chỉ đối với chất lượng cuộc sống của cư dân mà còn đến thị trường bất động sản và nền kinh tế địa phương. Trong bối cảnh tăng trưởng dân số và sự chuyển động dân cư, việc đảm bảo nguồn cung nhà ở là một yếu tố quan trọng để giữ cho thị trường bất động sản ổn định và phát triển.

Việc xây dựng các dự án nhà ở mới không chỉ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Sự gia tăng về cung nhà ở có thể tạo ra sự cạnh tranh giữa các dự án, tăng cơ hội cho người mua nhà lựa chọn và đồng thời thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản địa phương.

Bên cạnh đó, việc phát triển nhà ở cũng có thể ảnh hưởng đến giá bất động sản. Một cung cấp nhà ở đáp ứng được nhu cầu sẽ giúp làm giảm áp lực về giá nhà trên thị trường. Điều này có thể mang lại lợi ích cho người mua nhà, đặc biệt là những người trẻ tuổi hoặc nhóm dân cư có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng sự gia tăng về cung nhà ở có thể gây ra sự điều chỉnh trong giá trị bất động sản, ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà đầu tư bất động sản.

Ngoài ra, việc phát triển nhà ở cũng có thể tạo ra các cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực bất động sản. Việc xây dựng các dự án nhà ở mới cần sự hợp tác từ các công ty xây dựng, kiến trúc sư, nhà cung cấp vật liệu xây dựng và các dịch vụ hỗ trợ khác. Điều này có thể tạo ra các cơ hội việc làm mới và kích thích sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan

Trên đây là những thông tin tổng quan về “Kế hoạch phát triển nhà ở Hải Phòng giai đoạn 2021-2025" do Nhà đất An Phú cung cấp.  Hy vọng rằng, bài viết trên đã có thể giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin trước khi quyết định đầu tư vào địa phương này. 

Ngoài ra để xem thêm các bài viết về dự án bất động sản tại Hải Phòng, anh chị, bạn đọc có thể truy cập trang web https://nhadatanphu.com.vn/ 

—---------------------------------------------------------------------------

Xem thêm bài viết về:

1. Bài giới thiệu về An Phú

2. Nhà đất An Phú cần tìm đối tác đồng hành cùng phát triển

3. Tổng quan thị trường BĐS Hải Phòng năm 2023

4. Tổng quan BĐS Hải Phòng quý 1 năm 2024 

5. Báo cáo thị trường BĐS Việt Nam năm 2022, dự báo thị trường năm 2023 

6. Tổng quan thị trường BĐS Thuỷ Nguyên  năm 2022

7. Hội thảo “ Đón đầu xu hướng, dẫn lối thành công" ngày 02/11/2023

8.Ra mắt ban lãnh đạo hội môi giới Hải Phòng khoá 2021-2026 

Xem thêm video về Nhà đất An Phú tại: 

1.Thị trường BĐS Hải Phòng quý 1/2024

2. Phát triển thành phố Hải Phòng – Xây dựng tuyến đường vành đai 2

3. Thị trường BĐS Hải Phòng quý 4 và cả năm 2023

4. Các tuyến đường siêu khủng, trị giá 4 tỷ USD ở Hải Phòng khiến nhiều thành phố lớn thèm muốn.

5. Thuỷ Nguyên ra sao trong “nút trầm” của toàn bộ thị trường BĐS

6. BĐS Hải Phòng: Tình hình thị trường các quận huyện

 

      Nguồn tổng hợp:  BTV Minh Ánh


 

NHÀ ĐẤT AN PHÚ
 • Địa chỉ : Lô 02 - LK22, đường Máng Nước, khu Cửa Trại, xã Thuỷ Đường, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
 • Email : nhadatanphuhp@gmail.com
 • Điện thoại : 0936 77 39 68
 • Hotline : 0358 445 445
 • website : www.nhadatanphu.com.vn
Ngày đăng : 17/05/2024 | 165 lượt xem
Bài viết liên quan