Chia sẻ tin đăng :

TB đấu giá 14 lô đất Phục Lễ tháng 12/2020

Nhà Đất An Phú Xin gửi Quý Khách Hàng thông tin kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Đồng Sỏ, thôn Sỏ, Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng tháng 12/2020 như sau: 

Thông báo đấu giá đất Phục Lễ page 1

Thông báo đấu giá đất Phục Lễ page 2

Thông báo đấu giá đất Phục Lễ page 3

Thông báo đấu giá đất Phục Lễ page 4

Thông báo đấu giá đất Phục Lễ page 5

Thông báo đấu giá đất Phục Lễ page 6

Thông báo đấu giá đất Phục Lễ page 7

Bản đồ đấu giá đất Phục Lễ

                                                                                 Sơ đồ khu đấu giá

 

hình ảnh thực tế khu đấu giá 14 lô đất tại Phục Lễ

                                                                   Hình ảnh thực tế khu đấu giá

 

Chi tiết liên hệ thêm tại:  Văn Phòng Nhà Đất An Phú

Địa chỉ: Số 1 TĐC Vsip, Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Website: nhadatanphu.com.vn

Hotline: 0936.77.39.68 - 0358.445.445

Nhà Đất An Phú Xin gửi Quý Khách Hàng thông tin kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Rộc Trong, xã Phù [...]
Nhà Đất An Phú Xin gửi Quý Khách Hàng thông tin kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Cửa Trại - xã Thủy Đường và [...]