Chia sẻ tin đăng :

Hình ảnh KCN Vsip ngày 12/9/2018

Hình ảnh khu công nghiệp vsip ngày 12/9/2018

 

 

 

 

 

Làm hạ tầng cho dự án đô thị đầu tiên tại vsip hải phòng ( sakura garden )

 

Hình ảnh thực tế khu Mắt Rồng Lập Lễ ngày 12.09.2018

Hình ảnh Trung tâm hành Chính Bắc Sông Cấm ngày 05.09.2018

DTMB từ đến

Tìm kiếm

DTMB từ đến

Tìm kiếm