Những hình ảnh thực tế khu đấu giá Khang Dồi, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được Nhà Đất An Phú ghi lại ngày 26/10/2020:

Hình ảnh thực tế của buổi đấu giá tại khu Cửa Trại - xã Thủy Đường được Nhà Đất An Phú ghi lại ngày 23/10/2020: 

Những hình ảnh thực tế khu đấu giá Rộc Trong, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được Nhà Đất An Phú ghi lại tháng 10/2020:

Video khu đất Khau Da Cửa Trại với góc nhìn toàn diện từ trên cao

H/A thực tế đường vào bãi cọc Cao Quỳ, Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng được ghi lại bởi Nhà Đất An Phú tháng 5/2020: 

Hình ảnh thực tế Khau Da, Cửa Trại Thủy Nguyên tháng 3/2020

Hình ảnh buổi đấu giá Cửa Trại Thủy Đường Thủy Nguyên lần 2 ngày 18/02/2020

Hình ảnh thực tế khu đấu giá Khau Da ngày 06/11/2019

 

Hình ảnh thực tế đất TĐC Gia Minh ngày 20.08.2019

Hình ảnh thực tế buổi đấu giá Thủy Đường Thủy Nguyên( khu bể bơi cũ) ngày 12/08/2019

Hình ảnh thực tế cầu Hoàng Văn Thụ và Bắc Sông Cấm ngày 25.07.2019

Một số hình ảnh hạ tầng của khu đất chuẩn bị đấu giá tại Thuỷ Đường ngày 23/07/2019(khu bể bơi cũ)

Hình ảnh thực tế hạ tầng đô thị Bắc Sông Cấm ngày 02/03/2019

Hình ảnh thực tế cầu Hoàng Văn Thụ sắp hoàn thành ngày 22/12/2018

Hình ảnh đầm huyện Thủy Đường Thủy Nguyên