Ảnh bờ sông Tam Bạc đang trong quá trình chỉnh trang

Hình ảnh thực tế Vinhome Imperia ngày 18.10.2018

Hình ảnh Vinhome Hải Phòng ngày 18/10/2018

Update hình ảnh dự án Bạch Đằng -  Residence Luxury ngày  10.10.2018

Hình ảnh đang thi công dự án đường vòng Cầu Niệm ngày 25.09.2018

Hình ảnh khu Shophouse Imperia Hải Phòng 13.09.2018

Hình ảnh dự án đường vòng Cầu Niệm Bạch Đằng - Luxury Residence ngày 04.09.2018