Luôn đặt phương châm phát triển bền vững lên hàng đầu, Tập đoàn Hoàng Huy đã khẳng định vị thế của mình qua sự thành công của hàng loạt các [...]