AP-13864
5,000,000,000đ
600 m2
không Xác Định
AP-8671
Thỏa thuận
520,000 m2
không Xác Định