AP-13374
5,000,000đ
160 m2
không Xác Định
AP-12525
2,124,000,000đ
236 m2
Tây
AP-12407
6,120,000,000đ
360 m2
Tây Nam
ap-12341
Thỏa thuận
180 m2
Nam
AP-12288
Thỏa thuận
200 m2
Tây Bắc
AP-12287
Thỏa thuận
304 m2
Đông Bắc
AP-12261
1,032,000,000đ
172 m2
Nam
AP-12260
2,029,500,000đ
369 m2
Tây Bắc
ap-12258
2,288,000,000đ
352 m2
Đông Bắc
AP-12232
1,100,000,000đ
173 m2
không Xác Định