AP-12248
450,000,000đ
80 m2
Bắc
AP-9888
2,056,000,000đ
257 m2
không Xác Định