AP-12479
Thỏa thuận
101 m2
Bắc
AP-12275
650,000,000đ
65 m2
Đông Bắc
ap-12201
Thỏa thuận
145 m2
không Xác Định
AP-12196
Thỏa thuận
135 m2
Đông Bắc
ap-12159
395,000,000đ
60 m2
Tây Bắc
AP-12070
300,000,000đ
55 m2
không Xác Định
ap-11813
2,500,000,000đ
100 m2
Đông Nam
AP-10258
Thỏa thuận
27,000 m2
không Xác Định
ap-10172
25,000,000,000đ
27,000 m2
không Xác Định