AP-13519
360,000,000đ
78 m2
không Xác Định
ap-12840
Thỏa thuận
175 m2
không Xác Định
ap-12655
1,380,000,000đ
533 m2
không Xác Định
ap-12564
2,550,000,000đ
200 m2
không Xác Định
ap-12492
1,601,400,000đ
533 m2
Tây Nam
AP-12372
Thỏa thuận
100 m2
Tây Bắc
AP-12304
Thỏa thuận
117 m2
Đông Nam
AP-12281
Thỏa thuận
175 m2
Tây Bắc
AP-11985
Thỏa thuận
200 m2
không Xác Định
ap-8549
1,720đ
100 m2
không Xác Định
ap-3943
200,000,000đ
300 m2
không Xác Định