AP-13376
290,000,000đ
80 m2
không Xác Định
AP-12589
Thỏa thuận
620 m2
không Xác Định
AP-12396
1,501,000,000đ
790 m2
Đông
AP-7211
Thỏa thuận
30,000 m2
không Xác Định
ap-7208
7,200,000,000đ
30,000 m2
không Xác Định
ap-2353
2,000,000,000đ
300 m2
Đông Nam