AP-12884
Thỏa thuận
107 m2
không Xác Định
AP-12882
Thỏa thuận
85 m2
không Xác Định
AP-10007
2,414,500,000đ
439 m2
không Xác Định
ap-7207
2,600,000,000đ
m2
không Xác Định
ap-2362
Thỏa thuận
180 m2
không Xác Định