ap-12155
25,000,000,000đ
18,000 m2
không Xác Định
ap-10067
Thỏa thuận
130 m2
không Xác Định