AP-13623
1,550,000,000đ
118 m2
không Xác Định
ap-12631
1,268,300,000đ
231 m2
không Xác Định
AP-12507
2,247,000,000đ
321 m2
Đông Nam
AP-12506
2,750,800,000đ
299 m2
Đông Nam
AP-12347
Thỏa thuận
200 m2
Tây Nam
ap-12155
25,000,000,000đ
18,000 m2
không Xác Định
ap-10067
Thỏa thuận
130 m2
không Xác Định