ap-11844
420,000,000đ
105 m2
Nam
AP-10071
Thỏa thuận
7,000 m2
không Xác Định
ap-9898
2,500,000,000đ
8,000 m2
không Xác Định
ap-9805
Thỏa thuận
20,000 m2
không Xác Định
ap-7388
10,000,000,000đ
10,000 m2
không Xác Định
AP-7358
Thỏa thuận
7,000 m2
không Xác Định
AP-7347
1,160,000,000đ
400 m2
không Xác Định