ap-9871
Thỏa thuận
400 m2
không Xác Định
AP-7016
1,500,000,000đ
74 m2
không Xác Định
ap-6882
1,800,000,000đ
720 m2
Đông Bắc