AP-13104
12,000,000đ
30 m2
không Xác Định
AP-7061
Thỏa thuận
m2
không Xác Định
ap-3691
75,000,000đ
275 m2
không Xác Định
ap-2573
4,000,000đ
70 m2
không Xác Định