AP-13104
12,000,000đ
30 m2
không Xác Định
AP-12527
Thỏa thuận
m2
không Xác Định
ap-12417
6,500,000đ
200 m2
không Xác Định
AP-12075
170,000,000đ
4 m2
không Xác Định
AP-11843
6,000,000đ
60 m2
Bắc