AP-12527
Thỏa thuận
m2
không Xác Định
ap-12417
6,500,000đ
200 m2
không Xác Định
AP-12075
170,000,000đ
4 m2
không Xác Định
AP-11843
6,000,000đ
60 m2
Bắc
AP-11840
1,000,000đ
110 m2
Nam
ap-11791
10,000,000đ
100 m2
không Xác Định
AP-10423
4,000,000đ
60 m2
không Xác Định
AP-10166
4,500,000đ
75 m2
không Xác Định
ap-10125
90,000,000đ
2,000 m2
không Xác Định
AP-10071
Thỏa thuận
7,000 m2
không Xác Định
AP-9983
2,000,000đ
85 m2
không Xác Định
ap-9970
90,000,000đ
2,000 m2
không Xác Định
ap-9872
Thỏa thuận
2,000 m2
không Xác Định