AP-13683
35,000,000đ
360 m2
không Xác Định
AP-12527
Thỏa thuận
m2
không Xác Định
ap-12417
6,500,000đ
200 m2
không Xác Định
AP-12075
170,000,000đ
4 m2
không Xác Định
AP-11843
6,000,000đ
60 m2
Bắc
AP-11840
1,000,000đ
110 m2
Nam
ap-11791
10,000,000đ
100 m2
không Xác Định