ap-9786
2,500,000đ
25 m2
không Xác Định
ap-5364
1,200,000đ
20 m2
không Xác Định
ap-5239
Thỏa thuận
16 m2
không Xác Định
ap-2492
Thỏa thuận
50 m2
không Xác Định
ap-2279
Thỏa thuận
m2
không Xác Định
ap-2229
Thỏa thuận
50 m2
không Xác Định