AP-13374
5,000,000đ
160 m2
không Xác Định
AP-10071
Thỏa thuận
7,000 m2
không Xác Định
ap-9872
Thỏa thuận
2,000 m2
không Xác Định
AP-7358
Thỏa thuận
7,000 m2
không Xác Định
ap-7356
Thỏa thuận
2,000 m2
Tây Nam
ap-6816
8,000,000đ
200 m2
không Xác Định