AP-9831
Thỏa thuận
200 m2
không Xác Định
AP-7164
12,000,000đ
80 m2
không Xác Định
ap-6983
4,000,000đ
100 m2
Tây Bắc